Women’s Fall Evening Bible Study – Paula Sprunger’s in Dundee

Women’s Fall Evening Bible Study – Paula Sprunger’s in Dundee

Women’s Fall Evening Bible Study meets at Paula Sprunger’s in Dundee
7 pm – 9pm